2021 “Memento Mori” Sugarlift , Manhattan NYC, USA